אז על מה אנחנו נלחמים?

בטווח המיידי:

 • יישום והרחבת מענקים מותאמים למעסיקים וחברות פרטיות.
 • השוואת זכויות מעסיקים ושכירים בעלי שליטה לזכויות השכירים וצמצום פערים מול העובדים במגזר הציבורי.
 • הנעה כלכלית למעסיקים לצורך העסקת עובדים ושינוי מדיניות החל"ת המעודדת האבטלה.
 • הגמשת מיסוי וחיובי רשויות במשך כל תקופת המשבר והגנה מפני עלויות בלתי צפויות )בחירות, בידוד…(.

בטווח הארוך:

 • צמצום ההכבדה הרגולטורית, הבירוקרטית, הסוציאלית והכלכלית על מעסיקים וחברות פרטיות,
  והובלת שינויים שמייצגים את עמדת המעסיקים בתחומי מיסוי, צווי הרחבה, העסקת עובדים,
  קבלני משנה ועוד.
 • ייצוג המעסיקים והחברות הפרטיות מול הרשויות המחוקקת, המבצעת, המוניציפלית והממסד.
 • מעורבות בחקיקה ותקנות, תוך השתתפות בדיוני ועדות הכנסת, ושילוב לוביסטים ויחסי ציבור.
 • שינוי הגדרת עסקים קטנים ובינוניים והתאמתה לתקופתנו.
 • עידוד התחרות במשק תוך מתן העדפה מתקנת לעסקים קטנים ובינוניים במכרזים ציבוריים.

בנוסף, האיגוד יספק לחבריו:

 • סיוע בקבלת מענקים במסגרת תוכנית משרד האוצר לרשת בטחון כלכלית.
 • תמיכה מקצועית: ייעוץ פיננסי, משפטי ושיווקי.
 • ארגון לומד ומגובש: קורסים והעשרה עסקית וכללית, נטוורקינג וארועים משותפים.
 • התאגדות צרכנית: ניצול היתרון לגודל בתחומי הצריכה הפרטית והעסקית.
 • פלטפורמה לקידום מוצרים ושירותים של חברי האיגוד.

הנהלת איגוד המעסיקים והחברות הפרטיות:

גיל וקנין, יו"ר
תיקי אדיסון, תקשורת ושיתופי פעולה
מירי יוסף, כספים
עו"ד אסף גילר, יועץ משפטי
רו"ח יוסי קמחי, ביקורת

לטובת המטרות הללו, אנחנו מקימים מנגנון רזה ואפקטיבי, מקצועי ולוחמני,
שיאפשר לנו להתמודד עם המשבר, להילחם בגזירות, בתאגידים ובמונופולים,
ולאפשר לכולנו לחזור לנהל את עסקנו, להעסיק עובדים מרוצים,
ולקדם בכך את הכלכלה של ישראל.
כמו בעסק שלנו – זה תלוי רק בנו – רק אם נתאגד – ננצח!!!
אם אנחנו לא נעשה, אף אחד לא יעשה.
אם לא נעשה את זה עכשיו, זה לעולם לא יקרה.