דורון בטשי | אסטרגיה ומיתוג

דורון בטשי

דורון בטשי, מרצה בכיר במיומנויות אישיות ועסקיות,
יזם ויהודי סקרן, מחבר הספר "למה היהודים אומרים".
הספר עוסק בסיבות למילים הנאמרות על ידנו ולמעשים
שאנו עושים כיהודים, ושלא עצרנו לשאול למה?