מחדל שנת 2004

בעצם, למה שכירים בעלי שליטה לא מקבלים סיוע כאשר המשק מושבת?

בימים אלו, בשל משבר הקורונה, בו כמעט כל העצמאים נדרשו לסגור את עסקיהם ונשארו ללא מקורות הכנסה / פיצוי / דמי אבטלה – התברר עיוות הדין שנעשה בזמנו ולכן אנו פועלים באיגוד לתקן את החוק.

בעידן הקורונה, כאשר כל שכיר שנשלח לחל״ת מקבל מהמדינה דמי אבטלה בגובה 70% משכרו, ואפילו עוסקים מורשים ממתינים לקבלת מענק מביטוח לאומי ו/או פיצוי על אובדן עבודה בצורה של דמי אבטלה, אנו, שכירים בעלי שליטה בחברות – לא זכאים לשום סיוע או מענק מהמדינה. אספנו כאן מעט מידע על הסיבות מדוע זה כך.

עיוות הדין שנעשה לגביי שכירים בעלי שליטה – נעשה במהלך מאי 2003 וקיבל תוקף ב – 1.1.2004: 

בסוף שנת 2003 נקבע כי החל בינואר 2004 – שכירים בעלי שליטה לא יוכלו עוד ליהנות מקבלת גמלאות אבטלה, לפי פרק ז' לחוק הביטוח הלאומי, ולא יוכלו ליהנות מקבלת זכויות של עובדים בפשיטת רגל של מעביד, או בפירוק תאגידים לפי פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי (סעיף 335 לחוק).

נקבע כי הגדרת "בעל שליטה", לעניין חוק הביטוח הלאומי, תהיה זהה להגדרתו בסעיף 32 לפקודת מס הכנסה, ואילו הגדרת "חברת מעטים" תהיה זהה להגדרת מונח זה בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה. דהיינו, מי שמחזיק לבדו, או ביחד עם קרובו, ב-%10 לפחות מהון המניות או מזכויות ההצבעה, או הזכות לקבל %10 לפחות מהרווחים, או בזכות למנות מנהל. בחברת מעטים, דהיינו, בחברה שהיא בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר. לעניין זה, אדם אחד לרבות קרובו, כאמור בסעיף 76 (ד) לפקודה.

(מתוך אתר ״מיסים ועסקים בע״מ״ https://bit.ly/39qf9lV)

בעל שליטה בחברת מעטים לא יוכל ליהנות מדמי אבטלה ומזכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגידים, לפי חוק הביטוח הלאומי, החל ממועד כניסתו לתוקף של סעיף 6ב לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003, מיום 1.1.2004.

(מתוך אתר ״מיסים ועסקים בע״מ״ https://bit.ly/39qf9lV)

חוק זה חוקק על מנת להבריא את התוכנית הכלכלית של ישראל לשנים 2003 – 2004 ולא תוקן מאז, למרות מספר הצעות חוק שהונחו בנושא בעבר, למשל בהצעת החוק שהגישו ח״כ אורית נוקד ודויד טל ב-2008, אך לצערנו ההצעות נדחו והחוק לא השתנה.

לקריאה נוספת:

מאמר בדה מרקר – פורסם ב-19.10.03

מאמר בגלובס – פורסם ב-29.06.2004