מכתב שנשלח ב 29.3.2020 לשר האוצר

29/03/2020

לכבוד: מר משה כחלון, שר האוצר

העתק: מר שי באבד, מנכ״ל משרד האוצר

הנדון: איגוד שכירים בעלי שליטה בישראל

שלום רב,

אנו, בעלי חברות, מעסיקים, ושכירים בעלי שליטה, מקימים בימים אלו אירגון שמטרתו לייצג את כלל בעלי החברות, מכל גווני הקשת, אשר מקבלים משכורתם בתלוש שכר מחברה בבעלותם.

לא יתכן שאנו כבעלי חברות לא נהיה זכאים לאותה רשת ביטחון שמקבלים שאר השכירים בחברות שלנו, ואפילו לא נהייה זכאים לזכויות של עצמאים בודדים ופרילנסרים.

במצב הקיים אנו חוששים לעתיד החברות שלנו, חוששים לאפשרות שנאלץ לפטר את כל עובדינו, ולא נוכל לספק למשק את מקומות העבודה שספקנו עד היום. זאת ועוד, במצב הקיים אנחנו ממשיכים להעביר תשלומים לעובדינו, לרשויות המס, לספקים, לבנקים – כל זאת בזמן שלנו עצמנו אין באפשרותנו להעביר שכר בגלל המשבר במשק.

בעוד עובדינו, אם הם נשלחים לחל״ת, זכאים לדמי אבטלה – אנו לא מקבלים מהמדינה דבר.

דרישות האיגוד:

  1. תשלום דמי אבטלה מידיים לשכירים בעלי שליטה שיצאו לחל״ת, על פי אותו אחוז שמקבלים שכירים אחרים, במשך כל תקופת המשבר עד אשר נגיע להסדר כולל וקבוע.
  2. מתן מענק כספי מידי לעסקים אשר הכנסתם ירדה ב- 50% או יותר כתוצאה מהמשבר הנוכחי, על מנת שאלו יוכלו להמשיך לפעול.
  3. מתן הלוואות בתנאים מיוחדים כאשר תהליך ההחזר יחל בעוד 12 חודשים מיום קבלת ההלוואה ומתן מענק של 30 אחוז מההלוואה לעסקים שיעמדו בהחזרים.
  4. עצירה מוחלטת ומיידית של כל תשלומי הרשויות והמיסים (ביטול התשלומים), לרבות ארנונה, שילוט, מקדמות מס, מע“מ, ביטוח לאומי, שווי רכב, וכ"ו 

בברכה,

גיל וקנין
נציג – איגוד שכירים בעלי שליטה